αναψιδωτά

αναψιδωτά
(anapsida). Ερπετά που υπάγονται σε τρεις τάξεις, από τις οποίες σήμερα υπάρχει μόνο εκείνη των χελωνίων. Οι άλλες δύο ήταν τα κοτυλοσαύρια,που έχουν εκλείψει πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια, και τα μεσοσαύρια,που έχουν εκλείψει πριν από 250 εκατομμύρια χρόνια.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • χελώνα — η / χελώνη, ΝΜΑ, και χελύνη και αιολ. τ. χελύννα και χέλυννα Α 1. οστρακοφόρο βραδύκίνητο ερπετό (α. «πηγαίνει σαν χελώνα» β. «ὀρεσκῴοιο χελώνης», Υμν. Ερμ. γ. «αἱ θαλάττιαι χελῶναι καὶ αἱ χερσαῑαι», Αριστοτ.) 2. το όστρακο τού ζώου αυτού 3.… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”